Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van We-Yoga in Enschede

Algemene Voorwaarden We-Yoga
We-Yoga verzorgt onder andere yogalessen (privé en in groepsverband), cursussen,
workshops en andere evenementen. Al haar activiteiten worden hieronder verder benoemd als activiteit.

Inschrijving
Je kunt je schriftelijk of mondeling aanmelden voor de activiteiten van We-Yoga. Je
ontvangt een bevestiging per mail en hiermee is de inschrijving definitief.
Voor deelname aan een activiteit vul je een intakeformulier in. Hierop geef je naar waarheid
jouw fysieke en geestelijke gezondheidsproblemen door. Als er later wijzigingen optreden in
jouw gezondheidstoestand dan geef je deze voor het volgende contactmoment of de volgende
les aan de docente door.

Bij alle activiteiten geldt: afzeggen wordt op prijs gesteld.

Betalingsvoorwaarden
De factuur wordt voldaan voor of bij aanvang van de activiteit van We-Yoga.

Fysieke en online lessen
De lessen van We-Yoga kunnen zowel op fysieke locatie als online plaatsvinden.

De fysieke lessen worden bij onvoorziene omstandigheden, zoals een nieuwe uitbraak van corona, verplaatst naar een online omgeving, zoals zoom. De docente voldoet hiermee aan de opdracht om wekelijks les te geven en de betalingen dienen dan ook te worden voldaan.

Tenzij, vooraf in overleg anders is overeengekomen.

 

Annulering activiteit We-Yoga
Kortdurende lesuitval: bij ziekte of ongeplande korte uitval door de docent, schuiven de
betaalde lessen door naar het volgende blok of een latere periode.
Annulering activiteiten door docente: We-Yoga heeft het recht om activiteiten te annuleren,
indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals onvoldoende deelnemers, langdurige uitval door
ziekte van docente of overmacht. In geval van annulering door We-Yoga heeft de deelnemer
recht op terugbetaling van de reeds betaalde maar nog niet afgenomen activiteit c.q. lessen.

Annulering deelnemer
Incidentiele les: Bij verzuim van een les vindt geen restitutie plaats (in de vorm van terugbetaling) voor gemiste lessen. De gemiste les kan in een andere les worden ingehaald, indien daar ruimte voor is qua aantal deelneemsters.
Langdurig verzuim: Is er sprake van langdurig verzuim, overleg dan met de docente.

Bij annulering van een activiteit als een workshop, cursus, dag of ander evenement gelden de
volgende bepalingen:
Annuleren 7 dagen voor aanvang van de activiteit: geen kosten
Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit: kosten 50% van de factuur
Annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit: kosten 100% van de factuur

Gezondheid en eigen verantwoordelijkheid
Meedoen aan de activiteiten van We-Yoga is op eigen verantwoordelijkheid. We-Yoga is niet
aansprakelijk voor eventuele blessures, letselschade of ongemakken opgelopen tijdens de
deelname aan de activiteiten. De lessen c.q. activiteiten worden op verantwoorde manier
gegeven, maar je dient zelf de grenzen van je lichaam te respecteren bij het uitvoeren van de
oefeningen.
Bij twijfel of je gezondheidstoestand het toelaat yoga te beoefenen, kun je dat vooraf met de
docente bespreken, maar het is ook zinvol om (vooraf) een arts of behandelend therapeut te
raadplegen.

Geen aansprakelijkheid voor persoonlijke eigendommen
We-Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken
van persoonlijke eigendommen.

Uitsluiting voor deelname aan een activiteit
We-Yoga heeft het recht om personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan
de activiteiten van We-Yoga.

Geheimhouding
We-Yoga is verplicht tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar cursist bekend is
geworden.

Privacyregelement:

 

we yoga voor vrouwen met kanker en bekkenbodemproblemen

Bezoekadres

Ruimte voor Balans

Potsweg 15a

Enschede

Gecertificeerd yogadocent

Wilma, we yoga, enschede, bekkenbodem, zachte yoga

© Wilma Elferink We-Yoga 2023 | Design & Realisatie: Gavoorgroei  | Algemene voorwaarden